شهر مهربان؛ خودمان را مدیون جریان انقلاب اسلامی می دانیم.


شهر مهربان دوم گفتگو با سعید افسری، مسوول گروه جهادی طلائیه داران انقلاب اسلامی
#شهر_مهربان گفتگو با مدیران خیریه کرمانشاه تهیه كننده و سردبیر: محمد جواد خواجه وند


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر