آمار استفاده از بازی کلش در ایران و اثرات بد آن


آمار استفاده از بازی کلش در ایران و اثرات بد آن


منبع : جنبش ردم ... استاد : فروهر


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر