نکات طنز سفر خارجی ها به ایران و احساس امنیت در ایران - با اجرای محمدرضا شهبازی


نکات طنز سفر خارجی ها به ایران و احساس امنیت در ایران - با اجرای محمدرضا شهبازی
کانال های مجله بنیانا در پیام رسان های ایرانی رو با جستجوی شناسه @bonyana دنبال کنید


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر