اجرای خداحافظی استندآپ کمدی امیرحسین قیاسی


در بین شرکت کنندگان شب دوم مرحله نیمه نهایی علی صبوری به مرحله فینال راه یافت و امیرحسین قیاسی حذف شد


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر