اجرای خداحافظی استندآپ کمدی وحید رحیمیان


در بین شرکت کنندگان شب اول مرحله نیمه نهایی ابوطالب حسینی به مرحله فینال راه یافت و وحید رحیمیان حذف شد


+ 
2

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر