اگر از تحقیر دیگران ناراحت می شوید، تماشا کنید.


یک قاعده بی نظیر برای آرامش

کلیپ #انگیزشی

برگرفته از کتاب محرک موفقیت
جهت تهیه کتاب:
booksu.blogfa.com


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)