پنج روایت ناب در مورد مدارا کردن از امام علی (ع) و امام جواد (ع)


پنج روایت ناب در مورد مدارا کردن از امام علی (ع) و امام جواد (ع)
برنامه راه نشان شبکه قرآن سیما


+ 
2

- 
1
ارسال در 2018/8/12 ساعت 09:11 2018-8-12 09:11:12

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر