سعید قاسمی | مذاکره مستقیم با آمریکا


سخنرانی صریح حاج سعید قاسمی


+ 
23

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)