ملتی که تاریخ خود را نداند محکوم به تکرار آن است!


مردم ایران در رنج و دردهای خود فرو خواهند رفت و ساکت خواهند شد.


+ 
14

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • آخه وقتی رییس جمهور و بسیاری دیگر از متولیان امور این مملکت و فرزندان و وابستگانشان ، در کشورهای غربی بویژه انگلیس خبیث درس خوانده اند و نشو و نما نموده اند و به عبارت دیگر، دست پرورده آنها هستند، دیگه چه انتظاری دارید از این عزیزان؟!!!

  • واقعا برای این مردم متاسفم که چنین مسئولین جاهل و جاسوسی دارن .