مرگ نخل های آبادان و خرمشهر


چارلی
این قسمت : مدیریت درخشان چارلی

میلیون ها نخل روستاهای آبادان و خرمشهر به دلیل شوری آب در حال مرگ هستن.
جالب است بدانید که درخت نخل مانند انسان هست و اگر بمیرد دیگر زنده نمی شود/
و تا کنون مسئولین توانستن آب شرب روستاییان رو بهبود ببخشند و همچنان آب کشاورزی وضعیت نامطلوبی دارد

#نخل#کشاورزی#انتقال_آب_کارون#کم _آبی
#ضعف_مدیریت#مرگ_دردناک_نخل
#این_نخل_منم_که_میمیرم


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر