سخنرانی| هر رفتی اومد داره هر سلامی علیک داره..


هر رفتی اومد داره
هر سلامی علیک داره..
داستان شنیدنی خادمی که ۶۰ سال حرم امام رضا را صبح ها جارو میزد و...
حتما گوش کنید بسیار زیباست


+ 
19

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر