میگن 20 سال پیش همه چی بهتر بوده !!!


20 سال پیش چی بودیم الان چی شدیم


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • دوره همان خاتمی که در برنامه ای زیرکانه و مدون هم منابع آب ایران را نابود
  کرد و هم مسکن سازی را متوقف کرد و هم ایران را به بزرگترین وارد کننده
  بنزین تبدیل کرد و هم رشد جمعیت را با تلاش پیگیر بشدت کاست و هم فساد و
  تباهی و ابتذال را بین جوانان ایران اشاعه داد.
  نساجی ایران را نابود کرد و در ازای همه اینها ایران را تا خرخره زیر
  بار قرضهای صندوق بین المللی پول درآورد و با آن قرضها رشد اقتصادی
  مصنوعی درست کرد. اما باز قیمت دلار را از 450 به 904 تومان رساند.
  همان کسی که به اسم اصلاح آمد ولی همه مدیران فاسد دوره هاشمی را ابقا
  کرد. همان خاتمی از شهریور 75 تبلیغات ریاست جمهوریش را علنا شروع کرد و
  احدی هم متعرضش نشد!
  همان کسی که با دروغ بنویسید خاتمی بخوانید ناطق مردم را تحریک به رای
  دادن به او کردند.
  همان کسی که دادگاه کرباسچی - که ظاهرا جرایمش همه مربوط دوره هاشمی
  بود- را به بحران ملی تبدیل کرد و تا توانست در دادگاه اخلال کرد تا جایی
  که قاضی پرونده عوض شد و هیچ کس هم نپرسید تو چرا از دادگاه کرباسچی می
  ترسی وقتی جرایم او مال دوره هاشمی است و به تو ربطی ندارد؟ همان کسی که
  فاجعه فتنه 18 تیر را رقم زد. همان 18 تیری که با سخنرانی انقلابی همین
  حسن روحانی در 23 تیر ختم شد. همان خاتمی که تقلب بزرگ انتخابات مجلس ششم
  را رقم زد! همان انتخاباتی که همین هاشمی بعد از بازشماری تنها یک سوم
  صندوقهای تهران از رتبه سی ام به رتبه بیستم بالا آمد!! همان انتخاباتی
  که رای کاندیداها به خودشان هم شمارش شد! همان انتخاباتی که صندوقهای
  تهرانش در بیابانهای ورامین پیدا شد. همان انتخاباتی که بعد از ابطالش در
  خلخال حامیان خاتمی مساجد و پایگاههای بسج را غارت کرده و به آتش کشیدند.
  همان خاتمی پررو و مدعی تحمل مخالف و آزادی بیان که حاضر به شرکت در
  مناظرات انتخاباتی سال 80نشد و با وجود تقاضای مستقیم دو نفر از رقبایش
  برای مناظره حتی زحمت جواب دادن به آنها را نداد. همان کسی که حتی تحمل
  انتقاد دانشجویان هم مسلک خود را نکرد و آنها را تهدید کرد از سالن بیرون
  می کند. همان کسی که جهار سال84 تا 88 در دانشگاههای مختلف علیه احمدی
  نژاد سمپاشی و سخنرانی کرد و همان کسی که در اصفهان رسما شعار مرگ بر
  تفکر احمدی نژاد سر داد. همان کسی که خود رسما در جلسات خود معترف بود
  تقلب نشده اما باز هم در ملاعام از موسوی و کودتای وی علیه رای ملت حمایت
  کرد.

  و همان کسی که فاجعه کرسنت را رقم زد که الان ترکیه هم به بهانه آن از ما
  غرامت گرانفروشی بگیرد چرا گاز را به قیمت کرسنت می خواهد. همان کسی که
  افتضاح سعد آباد را به بار آورد. همان کسی که نامه التماس به بوش می
  نوشت.
  همان کسی که ک استراو از روی سیفون توالت جواب وزرایش را می داد. همان
  کس که در دولتش فاجعه وارد کرد سانتریفیوژ آلوده رخ داد. همان کس که بر
  دستاوردهای فرزندان ایران پلمپ زد. حتی بر چیزهای بی ربط به غنی سازی
  مانند هگزافلورید اورانیوم در اصفهان که تا بعد از انتخاب احمدی نژاد به
  سایت جمهوری پلمپ نشکست.