نفت و تنگه باب المندب بهانه ای برای ترس از استقلال یمن!


صخره های استوار - قسمت پنجم
دراین قسمت اسنادی مورد بررسی قرار میگیرد که اهمیت منابع نفتی یمن و تنگه استراتژیک باب المندب را برمی شمرد


+ 
8

- 
3
ارسال در 2018/7/3 ساعت 10:17 2018-7-3 10:17:50

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر