خطای بزرگ یعنی گره زدن حل مسائل کشور به برجام و شبیه آن


خطای بزرگ یعنی گره زدن حل مسائل کشور به برجام و شبیه آن
متن در سایت : www.bonyana.com


+ 
7

- 
0
ارسال در 2018/7/2 ساعت 22:04 2018-7-2 22:04:37

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر