ترفند دلالان در دریافت ارز دولتی لو رفت!


نمونه ای از خیانت اقتصادی برخی آژانس های مسافری در شرایط فعلی کشور


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر