فتوت و جوانمردی علی (ع)/لزوم گسترش ورزش های پهلوانی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 08تیرماه شهرستان ساوه درباره فتوت و جوانمردی علی (ع)/لزوم گسترش ورزشهای پهلوانی
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر