نمی میری از این همه تناقض«رهبری چیکارست؟»


نمی میری از این تناقص؟؟
کاری از مجموعه رسانه ای پاریاب
#پاریاب_تی_وی
به صحفه پاریابtv اینستا گرام بپوندید.
www.instagram.com/paryab.tv


+ 
23

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)