رابطه جنسی با سگ و گاو و بز / ترویج زوفیلیا در جهان


پدیده مشمئزکننده ازدواج با حیوانات
در حال حاضر در برخی کشورهای جهان مسئله ازدواج با حیوانات در حال رایج شدن است؛ پدیده‌ای که در اصطلاح به آن زوفیلیا می‌گویند.


+ 
91

- 
27

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • دکترین ابلیس،برای انحراف بشر؛
  برای جلوگیری ازانسان و آدم شدن؛
  برای اثبات خودش به خدای متعال ؛
  که باداشتن عبادت هزاران ساله تکبرش وی را کافرکرد؛
  امروز ابلیس باتمام جنود جنی و انسی اش برای اجرای دکترین اش به میدان آمده اند؛
  ولی هم ابلیس و هم جنودش کورخوانده اند؛
  عده کثیری ازبشردرسطح جهان منحرف نخواهند شد؛
  همان بشری که به فطرت خود مراجعه وازآن تبعیت می کنند؛
  و عاقبت به سعادت خواهند رسید .
  وای بر لیبرال ها ی داخل کشورکه باوجود اسلام ناب؛
  باوجودنظام اسلامی درحرکت به سمت قله؛
  خواسته یا ناخواسته ،ازسازکارها و ساختار هائی تبعیت می کنند ،که کمک به اجرای دکترین ابلیس می کند.