پشت پرده حوادث اخیر بازار تهران


از هتاکی عده ای خاص به کسبه بازار تا کرکره هایی که به زور پایین کشیده شد


+ 
6

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر