وقت کشی پرتقال مقابل ایران!! به خود بیاییم ما میتوانیم


بخشی از بازی فوتبال ایران و پرتقال که بازیکن حریف سعی در وقت کشی مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان را داشت!
به خود بیاییم ما میتوانیم...


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر