دیدگاه آیت الله خوشوقت در مورد امام خامنه ای


دیدگاه آیت الله خوشوقت در مورد امام خامنه ای از زبان آیت الله صفایی بوشهری: خداوند این منصب را به ایشان داده و هر چه شرایط و لوازم برای آن هست را به ایشان هدیه نموده...


+ 
18

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر