مستند پخش نشده پیرامون غائله ی خیابان پاسداران


مستند پخش نشده پیرامون غائله پاسداران که به گفتگو با خانواده های شهدایی که مدافعان وطن نامیده شدند را در این ویدئو مشاهده کنید.+ 
8

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)