سوریه کردن ایران!!! (انیمه کیمیاگر تمام فلزی و جنگ داخلی Ishval)


طبق شواهد به نظر می آید بر اساس طرح هنسون در همین تیرماه شاهد اتفاقات برنامه ریزی شده ای باشیم. احتمالا تحریک اعتراضات و کشته سازی برای درست کردن پیراهن عثمان و افروختن شعله های جنگ داخلی در ایران. طرحی که از کارهای رسانه ای کاملا هماهنگی که شروع شده قابل ردیابی هست. جنگ داخلی و سپس بعد آشفتگی فضا حمله خارجی (آماده کردن صدامی با انبارهایی که دیگر جای ذخیره سلاح ندارند، یعنی عربستان)
البته که جنگ داخلی کاملا وسیع بنا به مستنداتی که هست برای امسال یا سال آینده (97 یا 98) به طور جدی برنامه ریزی شده است!
حتما به سایت بنده سر بزنید: iNAGHD.ir


+ 
8

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر