تکرار یک دروغ؛ سایه جنگ بر سر ایران


سایه جنگ چگونه از ایران دور می شود؟


+ 
8

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)