تاثیر روزه بر تقوا و ترک گناه | آیت الله خوشوقت


تاثیر روزه بر تقوا و ترک گناه در بیانات آیت الله خوشوقت+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر