در زندگی با یکدیگر لجبازی نکنید


لجبازی یه کار دو طرفس یه طرف ول کنه حل میشه


+ 
5

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر