صفوف متحد ملت در برابر تحریم


بخشی از خطبه های نماز جمعه 18 خردادماه شهرستان ساوه درباره صفوف متحد ملت در برابر تحریم
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر