طنز سیاسی و جنجالی «خط خطی» - قسمت 76


در دوران رکودِ تولید ملی، در تولیدِ بیشرف به خودکفایی رسیدیم ...


+ 
19

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر