آیت الله مکارم شیرازی


در این کلیپ جعل حساب بانکی آیت الله مکارم شیرازی را بررسی میکنیم.
حساب های مراجع:
https://yar1.persianblog.ir/ZKANN6dweyFbg1lplrL4-صورت-برگ-خمس-چگونه-است؟


+ 
12

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر