واکنش امام خامنه ای به سخنرانی روحانی در بیت رهبری


واکنش امام خامنه ای به سخنرانی روحانی در بیت رهبری
قانونی شدن انرژی هسته ای مذا کرات نیست...


+ 
27

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)