افشاگری های رائفی پور در مورد حسن روحانی!!


استخر رئیس جمهور

ببینید چی میگه در مورد روحانی


+ 
61

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)