محرمانه های دیپلماسی خطرناک است/محرمانه های دولت افشا شود


بخشی از خطبه های نماز جمعه 21 اردیبهشت ماه شهرستان ساوه درباره محرمانه های دیپلماسی خطرناک است/محرمانه های دولت افشا شود
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر