ماهیت برجام اروپایی؟؟/دل خوش نکردن به برجام اروپایی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 21 اردیبهشت ماه شهرستان ساوه درباره ماهیت برجام اروپایی؟؟/دل خوش نکردن به برجام اروپایی
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر