افشای نامه محرمانه ترامپ به روسای خلیج فارس


رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از فرهنگیان فرمودند: ما به نامه ای که ترامپ به رؤسای خلیج فارس نوشته بود دست پیدا کردیم.


+ 
12

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر