مستند «جوان ترین فرمانده شهید دفاع مقدس» قسمت اول


مستند «حکایت سرادران» - قسمت اول
سردار شهید مسعود پیش بهار
مسئول طرح و عملیات قرارگاه نصر
(جوان ترین فرمانده شهید دفاع مقدس)


+ 
4

- 
0
ارسال در 2018/5/7 ساعت 18:59 2018-5-7 18:59:50

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر