افشاگری بسیار مهم رهبری!!!!!


خبر مهم رهبر انقلاب از تصمیم آمریکا برای راه‌اندازی جنگ بین عربستان و ایران:
«[هدف آمریکا ] هم برای اینکه #شماها_مطلع_باشید و توجّه داشته باشید...»


+ 
34

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • الله اکبر پاینده رهبر☺

 • بیائیم تمرین ولایت مداری نمائیم؛
  امام زمان (عج) می فرمایند؛
  «هيچ برنامه روشني براي شما ارائه نمي دهم، مگر اين كه با من هم پيمان شويد كه سي خصلت را همواره مراعات كنيد و هرگز هيچ يك از آنها را تغيير ندهيد و رها نكنيد، در برابر پيماني كه شما با من مي بنديد، من هم با شما پيمان مي بندم، هشت خصلت را همواره مدنظر داشته باشم.»
  امام زمان(عج) خطاب به آنان مي فرمايد:
  «اما آن سي نكته اي كه بايد منشور هم پيماني شما با من باشد؛
  1- هرگز از اطاعت من سرپيچي نكنيد و از هيچ يك از اصول توافقات عقب نشيني نكنيد.
  2- هرگز دست به دزدي نزنيد.
  3- هرگز به زناكاري آلوده نگرديد.
  4-هرگز فعل حرام انجام ندهيد.
  5- هرگز به فحشا و فساد گرايش نداشته باشيد.
  6- به ناحق هيچ كس را نزنيد.
  7- به زراندوزي و جمع كردن طلا مبادرت نكنيد.
  8- به جمع كردن نقره مشغول نشويد.
  9- گندم را احتكار نكنيد.
  10- هرگز جو را احتكار نكنيد.
  11- هيچ مسجدي را خراب نكنيد.
  12- هرگز شهادت باطل ندهيد.
  13- هرگز از مؤمنين بدگويي نكنيد.
  14- هرگز ربا نخوريد.
  15- در سختي ها بردبار باشيد.
  16- بر هيچ خداپرستي لعنت نفرستيد.
  17- هرگز شراب نخوريد.
  18- هرگز لباس زربافت (بافته شده از تار و پود طلا) نپوشيد.
  19- هرگز پارچه ابريشمي را به روي خود نيندازند.
  20- لباسي كه از ديباج «پارچه ابريشمي رنگ شده» دوخته شده است را نپوشيد.
  21- دشمن شكست خورده در حال فرار را تعقيب نكنيد و نكشيد.
  22- هيچ خون ناحقي را نريزيد.
  23- با هيچ مسلماني به حيله و نيرنگ برخورد نكنيد.
  24- حتي بر كفار هم تجاوز و ستم نكنيد.
  25- با منافقان به تجاوز و ستم برخورد نكنيد.
  26- هرگز لباس دوخته شده از ابريشم بر تن نكنيد.
  27- در زندگي ساده زيست باشيد و خاك، فرش زندگي شما باشد.
  28- از فساد و فحشا همواره بيزاري بجوييد.
  29- امر به معروف را سرلوحه زندگي خويش قرار دهيد.
  30- همواره نهي از منكر كنيد.

  هرگاه شما نسبت به اين 30مورد ذكر شده با من پيمان بستيد، اين حق را خواهيد داشت كه من هم در مورد هشت چيز با شما پيمان بسپارم:
  1- متعهد مي شوم، شما دوستان خاص من باشيد و ديگران را بر شما ترجيح ندهم.
  2- لباس هايي را كه مي پوشم، مانند لباس هاي شما باشد.
  3- غذا و خوراكم مانند غذاي شما باشد.
  4- مركب سواري من همتراز مركب شما باشد.
  5- در همه حال و هر زمان با شما باشم.
  6- همواره همراه با شما حركت كنم.
  7- در زندگي به مقدار كم راضي باشم.
  8- زمين پر از ظلم و جور شده را پر از عدل و داد كنم.
  پس همگان، خدا را آن گونه كه شايسته است، عبادت مي كنيم، من به عهدم با شما وفا مي كنم و شما هم به عهدتان با من وفادار بمانيد.»