راه برخورد با اختلال ارزی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 24فروردین ماه شهرستان ساوه درباره راه برخورد با اختلال ارزی
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر