ملازمان حرم فصل مادران قسمت هفتم «شهید علی اکبر شیرعلی»


مستند ملازمان حرم فصل دوم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه مادرانشان با حضور افتخاری فضّه السادات حسینی می پردازد.
قسمت هفتم مستند ملازمان حرم – فصل دوم : شهید علی اکبر شیرعلی


+ 
8

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)