پاسخ های شنیدنی مردم به یک سوال جنجالی


اگر کلید رئیس جمهور دست شما بود باهاش چیکار می کردید؟


+ 
17

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • این کلید سابقه دارد؛
    سالها پیش،درزمان حیات امام خمینی(ره)،این کلیدبه ایران آورده شد؛
    اما امام چنان تودهنی به آورندگان زدند،که نگو.....
    حالا کلید باردیگرمطرح شد،که آنهم.............

  • بعد ازظهرباشکوه روم بزرگ رو در نظر بگیرید حضرت زور(ع) عزیز!
    یکی از کارهای خدای واحد در زمین بینهایت هست !!!