شعر طنز در محضر رهبری در مورد تولید داخلی(( زيست؛ بازار زندگي ايرانيzist.ir ))


+ 
13

- 
0
ارسال در 2018/3/13 ساعت 10:46 2018-3-13 10:46:16

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)