پاسخ حقوقی به رفراندوم


بخشی از خطبه های نماز جمعه 27بهمن ماه شهرستان ساوه درباره پاسخ حقوقی به رفراندوم
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر