سخنرانی میلی نه ملی/سخنرانی دشمن شادکن رئیس جمهور


بخشی از خطبه های نماز جمعه 27بهمن ماه شهرستان ساوه درباره سخنرانی میلی نه ملی/سخنرانی دشمن شادکن رئیس جمهور
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر