انتقاد تند مرضیه برومند از مسیح علینژاد


انتقاد تند #مرضیه_برومند از #مسیح_علینژاد: این خانم مو وزوزی از جان زنان ما چه میخواهد؟


+ 
20

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)