پوشک آمریکایی برای مقابله با نیروهای مقاومت


قدرت نظامی محور مقاومت، سربازان آمریکایی را وادار به تهیه پوشک برای خود کرده است.../


+ 
12

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر