گسترش تفریحات سالم


بخشی از خطبه های نماز جمعه 20 بهمن ماه شهرستان ساوه درباره گسترش تفریحات سالم
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر