نماز حضرت فاطمه سلام ا... علیه


بخشی از خطبه های نماز جمعه 20 بهمن ماه شهرستان ساوه درباره نماز حضرت فاطمه سلام ا... علیه
https://telegram.me/joinchat/AAAAAED2I9RwgafSn0eGe


+ 
1

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر