سخنرانی جنجالی محمد علی کلی ( قهرمان بوکس جهان ) درباره حجاب زنان و دختران


سخنرانی مهم زیبا و تاثیرگذار قهرمان بوکس جهان درباره اهمیت حجاب دختران و زنان


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر