صحبت های جنجالی سید حمید روحانی درباره روحانی و دولت تدبیر !!


کار ایران رو به کجاها که نکشانده اند اینها !!!


+ 
35

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • یک موی این سید روحانی به صدتا "قبلا فریدون" شرف داره!!!!

  • عالی بود پایدار باشی سید

  • برادرو پسرعم عزیزو گرانقدرو ولائی ام ! اینکه میفرمائید این دولت ورئیسِ والا مقامش میخواهند کاررا بجائی برسانند که ملت ولائی و انقلابی و نجیب و خداشناس و خدا ترس را درمقابل رژیمی که از خون عزیزترین و رشید ترین و صادقترین قرزندانِ بی ریا و جان برکفشان به قیام و سرکشی و درنهایت به شورش و مقابله ی زشت نکهدارند شاید باشند کما اینکه هستند مشتی رذل و فرومایه و حرامخوار و حرامی که مُترسد این مسئله باشند اما این حقیرفکر میکنم که حسن شاه و دارودسته ی مفلوکشان خیلی ضعیفترو درمقام عمل و حرکت بمراتب خوارترو خفیفتر از بنی صدرملعون و امثالهم هستند و خدا کند که سرنوشت تیره و تارِ این دولت به تیره گی و تاری و زبونیِ بنی صدرنیانجامد که بدتراز ائی که به سرِ ان جرسومه اوردند به سرِ اینهم خواهند اورد و از بد حادثه این حسن خان , خانِ خانها از حمایت و پشتیبانیِ یک شخص و اعوان و انصارش بهره میبرد و ان کسی نیست جر اسقف اعظم خانه ی مجلس و از هردورو و ازهر افتاب پرستی دورو ترو رنگ به رنگتر هست و میشود و هردَم از رنگی به رنگی دیگر در امدن روی بوقلمون را سفید کرده اما اوهم بداند که اگر زورو ضربی دارد فقط به فقط بخاطر بودن و حضورو وجودِ ذیجود امامِ عزیزمان سیدعلی خامنه ای حفظ الله و نجابت و خویشتن داری و سربفرمانیِ مولایشان است و بس وگرنه طومار کثیف همه ی خوانین به اسلام و مملکت اسلامی و ملت شهید پرورِ این مرزبوم را خودِ ملت در انی انچنان درهم میپیچد که تا خدا خدائی کند درسطر به سطر کُتُب تاریخ با خطی خوانا و دُرشت ثبت ضبط شود و هر باسواد و هربی سوادی بخواندو درس عبرتش شود /

  • اولا" که از ماست که بر ماست
    اما در وحله بعد باید گفت طبق قانون اساسی کشور راهکارهایی برای جلوگیری از خیانت ها و پیمان شکنی خیانتکاران وجود دارد که نهادها و سازمانهای ذیربط باید وارد عمل شوند ولی ... این نهادها و سازمانها بدبختانه به نوعی در خیانت ها شریک و همراهند .
    واقعا" چکار باید کرد؟