شیعه عمریست


مداححی زیبای حاج محمد یزد خواستی برای مدافعان حرم
شیعه عمریست که هم سوخته هم ساخته است....
خوب بر صورت ما چنگ بزن آل سعود/بعد داعش به خدا کار تو هم ساخته است


+ 
12

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر